Projektek 2010 »
REMENTOR

MENTORI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK SZÁMÁRA

1. Előzmények:
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (ÉmRMK) a TÁMOP 1.1.1.-08/01-2008-0001 jelű, „A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának, és foglalkoztatásának elősegítése” című kiemelt projekt keretében az Észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci (re)integrációját megvalósító programot bonyolít le, melynek keretében szükséges a programba belépők mentorálása, és részükre egyéb, személy-specifikus munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

2. Ajánlatkérő:
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Rövidítve: ÉmRMK). Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy: Szabó József főigazgató.

3. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója:
a Spektrum-3 Kft. (3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.), képviselője Balabán Péter ügyvezető igazgató, hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

4. Ajánlattevő:
Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége (3530 Miskolc, Rákóczi u. 12. Képviselő: Kasaróczki Ágnes)

5. Az ajánlat tárgya:
Mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása az Észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek részére.

6. A Szerződés időtartama:
A szerződés szerinti szolgáltatásokat 2010.03.01 – 2013.02.28. közötti időszakban kell nyújtani a programba bevont személyek (ügyfelek) részére.

7. A projekt célja:
A mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások elsődleges célja az Észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek programba történő bevonásának, a rehabilitációs program sikeres befejezésének, valamint munkaerő-piaci kivezetésének elősegítése.
A projekt célcsoportját az Észak-magyarországi régióban élő azon személyek képezik, akik legalább 40 %-ban megváltozott munkaképességű emberek, illetve akik rehabilitációs járadékban részesülnek, s jogszabályi előírások szerint a kirendeltségekkel együttműködésre kötelezettek, s akik együttműködésük esetén a TÁMOP-1.1.1. projekt résztvevőivé válnak.
Egy-egy programba bevont személy részére a nyújtani kívánt munkaerő-piaci szolgáltatástípusok fajtáit, azok volumenét, gyakoriságát, időbeli ütemezését a kirendeltség által az ügyféllel kötendő Rehabilitációs Megállapodás, s az ennek mellékletét képező Rehabilitációs Terv, valamint az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

8. Tevékenységek:
Egyéni (rehabilitációs, pályaorientációs, álláskeresési, stb.) tanácsadás
Az egyéni tanácsadás olyan segítő kapcsolat, amely arra irányul, hogy a munkaerőpiacra történő beilleszkedést elősegítse, vagy a visszailleszkedést gátló akadályok áthidalásával, a tanácskérő személyiségének, képességének, érdeklődésének megfelelő pályaterv vagy pályaút kialakuljon.

Csoportos tanácsadások
A tréning-jellegű képességfejlesztő, motiváló, strukturált foglalkozásokat a programba került résztvevők létszámának hozzávetőlegesen 40 %-át érintően, az azonos, vagy hasonló munkavállalási problémákkal küzdő személyek 8-12 fős csoportjaiban, 3 egymást követő munkanapon át, napi 4 óra időtartamban kell nyújtani.

9. Megvalósítás helyszíne:
Miskolc
Abaúji térség
Zempléni térség

További információk »

Ugrás az oldal tetejére