Projektek 2010 »
ÚDOSZ+ NCA-DP-09-A-0016

Szakmai anyagok:

Workshopos anyagok:

Fényképek »

ÚDOSZ+ NCA-DP-09-A-0016 projektösszefoglaló

A projekt célja az ÚDOSZ tagszervezetek által OFA és ESZA támogatással megvalósított sikeres munkaerő-piaci projektek tapasztalataira épített – régiós szinteken történő szakmai műhelymunkák megvalósítása volt tagszervezeten kívüli szervezetek bevonásával.

A workshopokat 6 civil szervezet bonyolította le, szervezetenként 4 alkalommal. A műhelymunkákban a térségben lévő civil szervezetek, esetenként a Munkaügyi Központ kirendeltségek vezetői, munkatársai vettek részt, melyek során az alábbi legfőbb témakörök megbeszélésére került sor:

Civil szervezetek kapacitásának felmérése, majd ennek nyilvánosságra hozása
Régiónként a hálózati tagság növelése, a 7. régió szervezeteinek bevonása.
A csoportos létszámleépítés, mint munkaerő piaci módszer átadása
A munkaerő piaci szolgáltatások akkreditációs folyamatára való felkészülés segítése.

A workshopok menetére általánosan jellemző volt első körben a részt vevő szervezetek bemutatkozása, illetve az aznapi téma/témák ismertetése, melyet a későbbi alkalmak során az előző műhelymunka felelevenítése, és az aznapi témakörökhöz történő kapcsolása követett. Elmondható, hogy mindegyik helyszínen a szervezetek képviselői aktívan vettek részt a workshop munkájában.

Sok volt a kérdés, a bizonytalanság a civil szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőképpel kapcsolatban. Az akkreditációs folyamat sem volt teljesen tisztázott a szervezetek körében, további bizonytalanságot adott a kormányváltás esetleges civileket, szolgáltatásokat érintő változásai.

A civil szervezetek kapacitás felmérése témakörében a workshopok során a szervezetek humánerőforrásának, infrastrukturális hátterének, anyagi forrásainak elemzése történt meg.

A munkatársak összetétele változó képet mutat, az állandó munkatársak mellett megjelenik a fluktuáció is. Az önkéntesek szerepe is felértékelődik a civil szervezetek esetében, és ez nem csak a fiatalabb korosztály esetében nyilvánul meg, hanem a középkorúaknál is megjelenik.

Az infrastrukturális háttér is vegyes képet mutat. Vannak szervezetek, akik saját irodával rendelkeznek, illetve helyiségeket bérelnek, de esetenként az Elnök otthonában is zajlik a munka. A fentieken kívül a technikai eszközök és egyéb költségek finanszírozásának fontos alapja az NCA által kiírt működési pályázatok által nyert összeg is.

A hálózati kapcsolatok kiépítését a spontán szerveződések mellett elsősorban a projektek generálják. A civil szférával más civil szervezetek, Munkaügyi Központok és Kirendeltségek és más szervek is kapcsolatban állnak. Fontos ilyenkor a személyes kapcsolattartás, és mindez több esetben írásos megállapodásban is megnyilvánul. Némely esetben az együttműködés több projekten keresztül is állandósulhat, tartósabbá válhat.

A csoportos létszámleépítés témakörében a szervezetek fontosnak tartották először az outplacement fogalmának tisztázását, majd a folyamat szereplőinek a szerepét világították meg. A HÍD Egyesület esetében Táncsics Judit, a MÁV Új Esély Alapítványtól, illetve a Budapesti munkaerő-piaci Tanácsadók Egyesületétől (mely szintén ÚDOSZ tagszervezet) tartott előadást, aki a csoportos létszámleépítés szakmai vezetője volt. A workshop során személyes tapasztalatok és vélemények is megfogalmazásra kerültek.

A workshopok során a legnagyobb szerepet az akkreditáció folyamata, és annak szakmai háttere jelentette, hiszen ez a témakör érinti leginkább a civil szervezetek jövőjét, jövőbeli működési folyamatait.

A program a munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző nem állami szervezetek bevonásával valósítja meg a munkaerő-piaci szolgáltatások akkreditációs rendszerének kidolgozását. A program elsődleges célja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján meghatározza a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és kidolgozza ezeknek a sztenderdjeit. A munka egy átfogó, országos kutatással kezdődött, amelyben az eddigi tapasztalatokat, eredményeket és esetleges hiányokat tárják fel. Ennek a kutatásnak az eredményeire alapozva kezdték meg munkájukat a szakértői munkacsoportok és az általuk kidolgozott szakmai anyagokat a regionális workshopokon vitatják meg minden régióból a munkához csatlakozott civil szervezetekkel. A civil szervezetek javaslatait, észrevételeit, tapasztalatait beépítik az adott munkaerő-piaci szolgáltatás leírásába, és a szolgáltatás végzéséhez szükséges sztenderdek meghatározásába. A szolgáltatások egységes definiálása után tesznek javaslatot az egyes szolgáltatások akkreditálási követelményeire vonatkozóan.

Azon szervezetek, akik aktívak az előkészítő folyamatban, több bizonytalansági tényezőt is említettek: pl. Túlságosan elemeire szedettek a szolgáltatások, egyrészt részletesek, másrészt alapinformáció hiányosak és sok esetben teljesíthetetlen sikerkritériumokat határoznak meg.

A workshopok végső tapasztalataként elmondható, hogy a résztvevő szervezetek képviselői mindannyian hasznosnak, informatívnak találták a programot, az akkreditációval kapcsolatos dillemáikat megoszthatták egy hozzáértő „baráti” társaságban.

Eredmények:

24 workshop (összesen 85 fő részvételével)
Hat térségben 6 ÚDOSZ tagszervezet által megvalósított műhelymunkák
Az egri és a budapesti térség aktivizálása a Munkaerőpiaci Tanácsadók Egyesületének és a Nő az Erő-nek (Heves Megyei CISZOK) bevonásával.
ÚDOSZ weblapjának kialakítása
Weblapra szakmai anyagok feltöltése
Civil szervezetek vezetőinek személyes találkozása, szakmai konzultációja
Civil szervezetek munkatársainak tapasztalatcseréje, személyes találkozásai
A szervezetek és szolgáltatások akkreditációjának részletes megismerése, az akkreditációs folyamat nyomon követése.

Hatások, társadalmi hasznosulás:

A weboldal folyamatos frissítése, ezáltal az ismeretanyagok átadása
További civil szervezetek számára történik meg az akkreditációra való felkészülés segítése, így a szolgáltatások nyújtására kompetenssé tevése.
A személyes találkozások több közös projekt megvalósítását generálják.

Ugrás az oldal tetejére