Projektek 2010

REMENTOR

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (ÉmRMK) a TÁMOP 1.1.1.-08/01-2008-0001 jelű, „A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának, és foglalkoztatásának elősegítése” című kiemelt projekt keretében az Észak-magyarországi régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci (re)integrációját megvalósító programot bonyolít le, melynek keretében szükséges a programba belépők mentorálása, és részükre egyéb, személy-specifikus munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

ÚDOSZ+ NCA-DP-09-A-0016

A projekt célja az ÚDOSZ tagszervezetek által OFA és ESZA támogatással megvalósított sikeres munkaerő-piaci projektek tapasztalataira épített – régiós szinteken történő szakmai műhelymunkák megvalósítása volt tagszervezeten kívüli szervezetek bevonásával.