Futó projektek »
Plusz (+) ÚDOSZ

Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések

Kódszám: TÁMOP- 2.6.2.-12/1-2013-0067

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A fejlesztés lehetőséget biztosít a szervezeti kapacitások és potenciálok felmérésére is, szervezetfejlesztési terv kidolgozására és megvalósítására a szervezeti hatékonyság növelése érdekében, ezen felül a szervezet minőségirányítási rendszerének kidolgozására, és az erről szóló tanusítvány megszerzésére egyaránt. A projekt eredményeként megvalósul majd a munkatársak képzése, készségeik fejlesztése, a cég szervezeti kultúrájának, szolgáltatásai minőségének, hatékonyságának erősítése, valamint a kidolgozott sztenderdek bevezetése a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal összefüggésben.

Ezen fejlesztések fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő – piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők. A konstrukció kapcsolódik a TÁMOP 2.6.1. projekt keretében kialakításra került munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdjeihez. Ezen sztenderdek alapján tudja nyújtani az NFSZ a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, civil szervezetek bevonásával. Ez a konstrukció az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerében potenciális szolgáltatóként megjelenő, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, kapacitásainak megerősítését, a megalkotott szolgáltatási sztenderdeknek való megfelelését szolgálja.

Az Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége „Plusz (+) ÚDOSZ” elnevezésű projektjének megvalósítási időszaka: 2014. január 1 – 2014. december 31.

Az ÚDOSZ által vállalt tevékenységek:

- A projektben részt vevő munkatársak képzése
- TÁMOP 2.6.1 kiemelt projekt keretében elkészített sztenderd szolgáltatások bevezetéséhez szükséges tanúsítvány
és adatbázis fejlesztés
- Szervezetfejlesztési terv elkészítése
- Szervezetfejlesztő tréning lebonyolítása, ehhez kapcsolódóan egyéni tanácsadások nyújtása
- Készségfejlesztő tréning lebonyolítása, egyéni tanácsadások nyújtása
- Civil együttműködési fórumok lebonyolítása nyíregyházi és bácsalmási helyszínnel
- Munkáltatói fórumok szervezése Nyíregyházán, Ózdon és Pécsen
- A tagszervezeteink által korábban megvalósított projektekhez kapcsolódóan ún. „Jó gyakorlatok gyűjtése” tartalmú kiadvány elkészítése
- Adatbázis fejlesztés
- Honlap fejlesztés
- Rádió műsorban való tájékoztatás a program eredményeiről
- Informatikai eszközök beszerzése

A projekt előzménye

A TÁMOP-2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós projekt 2010. december 31-én lezárult.
A program elsődleges célja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján meghatározza a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és kidolgozza ezeknek a sztenderdjeit, hogy az ország bármely pontján ugyanazok a munkaerő-piaci szolgáltatások legyenek elérhetőek az ügyfelek számára.
A projekt közreműködői a munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosító civil szervezetek aktív bevonásával, tudásuk és tapasztalataik beépítésével dolgozták ki a szolgáltatásokat és alakították ki az akkreditációs rendszer bevezetéséhez szükséges szakmai feltételrendszert. A megfelelő szakmai színvonalat és a lehető legteljesebb átláthatóságot a projekt különböző fórumokon és munkacsoportokon keresztül biztosította.
A projektben részt vevő szakértők a Foglalkoztatási és Szociális Munkacsoportban dolgozták ki a 48 munkaerő-piaci szolgáltatás definícióját és sztenderdjét. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző civil szervezetek bevonásával a közös munka regionális workshop-ok keretében (összesen 70 alkalommal, alkalmanként 2-2 napos rendezvényeken) zajlott, ezek során a civil szervezetek saját tapasztalataikat, észrevételeiket javasolták hozzáilleszteni a szakértők által kidolgozott szolgáltatásokhoz. Az egész éves közvetlen egyeztetés és közös munka során a civil szervezetek aktív részesei voltak a bevezetendő rendszer megalkotásának, minden elemét részletesen megismerték, és felkészültek az abban való részvételre. A TÁMOP 2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Ugrás az oldal tetejére